Algemene voorwaarden

TERMEN VAN DIENST

----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door PONY O. Door de hele site, de termen -8220; we spa-8221;,, - des8220; us 8221; en `8220; our sp-8221; verwijzen naar PONY O. PONY biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn van deze site aan u, de gebruiker, geconditioneerd op uw aanvaarding van alle voorwaarden, beleid en aankondigingen hier aangegeven.

Door een bezoek te brengen aan onze site en/of iets van ons te kopen, neem je deel aan ons /8220; Service-document 8221; en ga je ermee akkoord om gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ('8220; Servicevoorwaarden voor 8221;,,, 8220; Voorwaarden 8221;), met inbegrip van die aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hier wordt verwezen en/of beschikbaar is door hyperlink.Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief zonder beperking gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of contribuanten van inhoud zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt.Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de site, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan kunt u geen toegang tot de website of gebruik maken van enige diensten.Als deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of instrumenten die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn eveneens onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden.U kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.Wij behouden ons het recht voor om een deel van deze Gebruiksvoorwaarden te updaten, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te posten.Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren op wijzigingen.Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het posten van eventuele wijzigingen vormt aanvaarding van deze wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shofify Inc. Ze bieden ons het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.


SECTIE 1 --ONLINE BEWAART TERMS

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, stelt u voor dat u ten minste de leeftijd van de meerderheid bent in uw staat of provincie van verblijf, of dat u de leeftijd bent van de meerderheid in uw staat of provincie van verblijf en dat u ons uw toestemming heeft gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen deze website te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, noch mag u, bij het gebruik van de Dienst, wetten in uw jurisdictie schenden (inclusief, maar niet beperkt tot auteursrecht).

U mag geen wormen of virussen of een code van destructieve aard verzenden.

Een inbreuk of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.


SECTIE 2 — ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om welke reden dan ook te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardinformatie) ongecodeerd kan worden overgedragen en dat het a) transmissies over verschillende netwerken kan omvatten;en b) wijzigingen om aan te passen aan de technische eisen van verbindingsnetwerken of -apparaten.Informatie over kredietkaarten wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken.

U stemt ermee in geen enkel deel van de Dienst, gebruik van de Dienst of toegang tot de Dienst of enig contact op de website waarmee de dienst wordt geleverd, te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De in deze overeenkomst gebruikte rubrieken zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.


SECTIE 3: ACCURCIË, KLEINE EN TIJDELIJKE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet accuraat, volledig of actueel is.Het materiaal op deze site wordt uitsluitend voor algemene informatie verstrekt en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder het raadplegen van primaire, preciezere, vollediger of meer tijdige informatiebronnen.Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten.Historische informatie, noodzakelijk, is niet actueel en is uitsluitend voor uw referentie beschikbaar.Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te wijzigen op elk gewenst moment, maar we hebben geen verplichting om enige informatie op onze site te updaten.U bent het ermee eens dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.


SECTIE 4 — WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten worden zonder kennisgeving gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) te wijzigen of te beëindigen, op elk moment zonder kennisgeving.

Wij zijn niet aansprakelijk voor wijzigingen, prijsveranderingen, opschorting of be ëindiging van de dienst aan u of aan derden.


SECTIE 5: PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website.Deze producten of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en alleen overeenkomstig ons terugkeerbeleid worden teruggegeven of uitgewisseld.

We hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en beelden van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk te tonen.We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur van uw computer correct zal zijn.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot elke persoon, geografische regio of jurisdictie.We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen.Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken.Alle beschrijvingen van producten of productprijzen worden op elk gewenst moment zonder aankondiging gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons.Wij behouden ons het recht voor om elk product te stoppen.Alle aanbiedingen voor producten of diensten die op deze site worden aangeboden, zijn ongeldig wanneer dit verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere do or u aangeschafte of verkregen materiaal aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de Dienst worden gecorrigeerd.


SECTIE 6 — ACCURRENTIE VAN DE BILLINGS- EN REKENINGSINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke order die u bij ons plaatst te weigeren.Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren.Deze beperkingen kunnen orders omvatten die door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde credit card en/of bestellingen worden geplaatst die hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken.In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen om u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mail en/of facturatieadres/telefoonnummer op het moment dat de bestelling werd gemaakt.Wij behouden ons het recht voor om orders te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, door dealers, wederverkopers of distributeurs worden geplaatst.

U gaat ermee akkoord om actuele, volledige en accurate inkoop- en rekeninginformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan.U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en credit card nummers en houdbaarheidsdata, zo snel mogelijk bij te werken en u zo nodig te contacteren.

Voor meer details, bekijkt u ons terugkeerbeleid.


SECTIE 7 — OPTIONELE INSTRUMENTEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we noch toezicht houden noch enige controle of inbreng hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools 8221asis spam 8221; en desk8220;zoals beschikbaar op het scherm 8221; zonder enige garanties, representaties of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring.Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van facultatieve instrumenten van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden is geheel op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u vertrouwd bent met en de voorwaarden goedkeurt waarop de hulpmiddelen worden verstrekt door de relevante derde-partij provider(s).

We kunnen ook in de toekomst nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en middelen).Deze nieuwe functies en/of diensten vallen ook onder deze Gebruiksvoorwaarden.


AFDELING 8 --LIJSTEN VAN DERDE DELEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden omvatten.

links van derden op deze site kan u leiden naar websites van derden die niet met ons verbonden zijn.Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en wij rechtvaardigen en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden.Controleer zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat.Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten aan de derde worden gericht.


AFDELING 9 --TOEPASSINGSOPMERKINGEN, GEVOEGDE EN ANDERE ONDERNEMINGEN

Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online, per e-mail, per post of anderszins (collectief,'commentaren'), dan bent u het ermee eens dat we op elk moment zonder beperking, bewerken, kopiëren,publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in een medium alle commentaren die u naar ons doorstuurt.Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om vertrouwelijke opmerkingen te maken;2) vergoeding betalen voor eventuele opmerkingen;of (3) om op eventuele opmerkingen te reageren.

We kunnen, maar hebben geen verplichting om, toezicht, bewerken of verwijderen van inhoud die we bepalen in onze eigen discretie zijn onwettige, aanstootgevende, bedreigende, lasterlijke, lasterlijke, pornografische, obscene of anderszins verwerpelijke of schendt elke partij partij intellectueel eigendom of deze Gebruiksvoorwaarden.

U bent het ermee eens dat uw opmerkingen geen enkel recht van derden schenden, waaronder auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht.U bent het er verder mee eens dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onrechtmatig, misbruik of obsceen materiaal bevatten, of een computer virus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een daarmee verband houdende website kunnen beïnvloeden.U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen.U bent alleen verantwoordelijk voor uw opmerkingen en hun nauwkeurigheid.Wij nemen geen verantwoordelijkheid en nemen geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen van u of een derde partij.


SECTIE 10 — PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel wordt geregeld door ons privacybeleid.


SECTIE 11: ERRORS, INACCURRENTIES EN OMISSIES

Af en toe kunnen er informatie zijn op onze site of in de Service die typografische fouten, onjuistheden of weglatingen bevat die kunnen betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid.Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of nalatigheden te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Dienst of op een verwante website op elk moment onjuist is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).

Wij verbinden ons niet tot de verplichting om informatie in de Dienst of op een daarmee verband houdende website te updaten, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van zonder beperking, informatie over prijzen, behalve zoals vereist door de wet.Er mag geen gespecificeerde update- of opfrisdatum in de Dienst of op een verwante website worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.SECTIE 12: VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de website of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onrechtmatig doel;b) anderen te verzoeken onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen;c) het schenden van internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale voorschriften;d) inbreuk te maken op of onze intellectuele-eigendomsrechten of de intellectuele-eigendomsrechten van anderen te schenden;e) intimidatie, misbruik, belediging, schade, smaad, laster, dispariteit, intimidatie of discriminatie op grond van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale oorsprong of handicap;f) onjuiste of misleidende informatie te verstrekken;g) het uploaden of verzenden van virussen of een andere vorm van schadelijke code die op enigerlei wijze zal of kan worden gebruikt die de functionaliteit of de werking van de Dienst of van een daarmee verband houdende website, andere websites of het internet be ïnvloedt;h) de persoonlijke gegevens van anderen te verzamelen of te traceren;i) spam, phish, farm, voorwendsel, spin, kruipen of schrapen;j) voor obscene of immorele doeleinden;of k) de beveiligingskenmerken van de Dienst of een daarmee verband houdende website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen.Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of andere gerelateerde website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden toepassingen.


AFDELING 13 — BESLUITING VAN WAARSCHUWINGEN;Beperking van de aansprakelijkheid

Wij garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U bent het ermee eens dat we van tijd tot tijd de dienst kunnen verwijderen voor onbepaalde tijd of de dienst op elk moment, zonder kennisgeving aan u.

U bent het er uitdrukkelijk mee eens dat uw gebruik van, of het onvermogen om de dienst te gebruiken, op uw enige risico staat.De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons aangegeven) geleverd als "zo is" en "zo beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige representatie, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van koopbaarheid, merchantable kwaliteit,geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal PONY O, onze directeuren, officieren, werknemers, affiliates, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor schade, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking, verloren winsten, verloren inkomsten, verloren besparingen,verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, op basis van contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die met de dienst zijn verkregen, of voor enige andere vordering die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot,eventuele fouten of weglatingen in een inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien hiervan wordt geadviseerd.Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade in dergelijke staten of rechtsgebieden niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid worden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.SECTIE 14 — INDEMNIFICATIE

U gaat akkoord met het vergoeden, verdedigen en vasthouden van onschuldige PONY O en onze ouder, dochterondernemingen, affiliates, partners, officieren, bestuurders, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, onschadelijk voor elke vordering of vraag, met inbegrip van redelijke advocaten 8217; vergoedingen,die door een derde wordt gemaakt als gevolg van of als gevolg van uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten die zij met verwijzing bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.


AFDELING 15 --SEVERABILITEIT

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden wordt bepaald als onrechtmatig, nietig of niet-afdwingbaar, zal deze bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover de toepasselijke wet dit toestaat, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht van deze Gebruiksvoorwaarden te zijn gescheiden,deze vaststelling doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.


AFDELING 16 — BEËINDIGING

De verplichtingen en verplichtingen van de partijen die vóór de einddatum zijn aangegaan, moeten voor alle doeleinden de beëindiging van deze overeenkomst overleven.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn effectief tenzij en tot beëindiging door u of ons.U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te melden dat u onze Services niet meer wilt gebruiken, of wanneer u onze website niet meer gebruikt.

Als u in ons enige oordeel faalt, of wij vermoeden dat u niet heeft voldaan aan enige termijn of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en u blijft aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging;en/of kan u daarom toegang tot onze Diensten weigeren (of een deel daarvan).


AFDELING 17 — VOLGENDE OVEREENKOMST

Het feit dat wij geen recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uitoefenen of handhaven, vormt geen afstand van dit recht of van deze bepaling.

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle door ons op deze website of ten aanzien van de Dienst geposte gedragsregels vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Dienst, waarbij u alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons vervangt.(inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid bij de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden opgevat als strijdig met de opsteller.


SECTIE 18: GOVERING RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van 25587 Conifer Rd, Unit 105-234, Conifer CO 80433, Verenigde Staten.


AFDELING 19: VERANDERINGEN NAAR DE DIENSTENTERMEN

U kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden te updaten, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te posten. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het posten van wijzigingen in deze Voorwaarden SeDienstverlening betekent aanvaarding van deze wijzigingen.


SECTIE 20: CONTACTE INFORMATIE

Vragen over de Gebruiksvoorwaarden moeten aan ons worden toegezonden op
support@ponyo.com

 

SECTIE 21 --SMS/MMS MOBILE MARKTPROGRAMMA'S TERMEN EN VOORWAARDEN

PONY-O (hierna,,8220; Wij,,,8221; » 8220U;U,,,,,,,,def; "(828220; Our 8221;) biedt een mobiele messagingsprogramma aan (het"(het ""f88220;";" Programma 8221;), waarmee u akkoord gaat met het gebruik en de deelname aan deze Mobiele Messingsvoorwaarden en -Voorwaarden). Privacybeleid (de ­8220; Overeenkomst 8221;).Door ervoor te kiezen of deel te nemen aan een van onze programma's, accepteert en stemt u in met deze voorwaarden, inclusief, zonder beperking, uw overeenkomst om geschillen met ons op te lossen door bindende, individuele arbitrage, zoals beschreven in de 8220;Geschillenoplossing 8221; sectie hieronder.Deze Overeenkomst is beperkt tot het Programma en is niet bedoeld om andere Voorwaarden of privacybeleid te wijzigen die de relatie tussen u en ons in andere contexten kunnen regelen.

 1. Gebruiker inHet programma stelt gebruikers in staat om sms/MMS mobiele berichten te ontvangen door bevestigend in het programma te kiezen, zoals via online- of aanvraagformulieren.Ongeacht de opt-in methode die u gebruikt om deel te nemen aan het Programma, bent u het ermee eens dat deze Overeenkomst van toepassing is op uw deelname aan het Programma.Door deel te nemen aan het Programma, stemt u in met het ontvangen van auto-dialed of vooraf geregistreerde marketing mobiele berichten op het telefoonnummer geassocieerd met uw opt-in, en u begrijpt dat toestemming niet vereist is om een aankoop van ons.Terwijl u akkoord gaat met het ontvangen van berichten met behulp van een automatische kiezer, zal het bovenstaande niet worden uitgelegd om te suggereren of impliceren dat een of alle van onze mobiele berichten worden verzonden met behulp van een automatisch telefoon-kiezerssysteem ('Afsluiten 8220; ATDS def 8221; of''s 8220; autodialer-, 8221;”). De gegevens en de gegevens kunnen van toepassing zijn.De frequentie varieert.
 2. Gebruiker Opt OutAls u niet meer aan het programma wenst deel te nemen of niet langer met deze overeenkomst akkoord wilt gaan, stemt u ermee in om STOP, EID, CANCEL, UNSUBSRIBE of QUIT te antwoorden op een mobiele boodschap van ons om uit het programma te stappen.U kunt een extra mobiele bericht ontvangen waarin uw beslissing om te stoppen wordt bevestigd.U begrijpt en stemt ermee in dat de bovenstaande opties de enige redelijke methoden zijn om eruit te stappen. U erkent dat ons tekstbericht platform niet kan herkennen en reageren op niet-uitschrijven verzoeken die de STOP, END, CANCEL, UNSUBSRIBE of QUIT-zoekwoord commando's, zoals het gebruik van verschillende spellingen of de toevoeging van andere woorden of zinnen aan het commando, veranderen, of wijzigen, en het ermee eens zijn dat PONY-O en zijn dienstverleners zijn niet aansprakelijk voor het niet naleven van dergelijke verzoeken.160; U begrijpt en bent het er ook mee eens dat een andere methode om uit te kiezen, inclusief, maar niet beperkt tot, sms-berichten, andere dan die hierboven zijn vermeld of verbaal verzoeken van een van onze medewerkers om u van onze lijst te verwijderen, geen redelijke manier is om uit te kiezen.
 3. Beschrijving van het programmaZonder de reikwijdte van het programma te beperken, kunnen gebruikers die kiezen voor het programma berichten over de marketing verwachten, promotie, betaling, levering en verkoop van Toebehoren voor haar. Berichten kunnen checkout herinneringen bevatten.
 4. Kosten en frequentieEr kunnen berichten en gegevens van toepassing zijn.U gaat ermee akkoord om regelmatig berichten te ontvangen naar onze goeddunken.Dagelijks, wekelijks en maandelijks De frequentie van berichten zal variëren. Het programma omvat terugkerende mobiele berichten, en bijkomende mobiele berichten kunnen periodiek worden verzonden op basis van uw interactie met ons.
 5. Instructies voor ondersteuning: Voor ondersteuning met betrekking tot het Programma, tekst 8220;HELP-blad 8221; naar het nummer dat u berichten van of e-mail ons op support@ponyo.comNee.Merk op dat het gebruik van dit e-mailadres geen aanvaardbare methode is om uit het programma te stappen.Uitkeringen moeten worden ingediend overeenkomstig de hierboven beschreven procedures.
 6. MMS OpenbaarmakingHet programma stuurt SMS TMs (terminerende berichten) als uw mobiele apparaat geen MMS-berichten ondersteunt.
 7. Onze Disclaimer of WarrantyHet programma wordt aangeboden op "as-is" basis en kan niet altijd beschikbaar zijn in alle gebieden en mag niet blijven werken in het geval van producten, software, dekking of andere wijzigingen door uw draadloze drager.Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor eventuele vertragingen of mislukkingen bij de ontvangst van mobiele berichten die met dit programma verbonden zijn.Levering van mobiele berichten is onderworpen aan een effectieve transmissie van uw draadloze dienstverlener/netwerkexploitant en is buiten onze controle. Vervoerders zijn niet aansprakelijk voor vertraagde of niet-leverende mobiele berichten.
 8. Eisen van de deelnemer: U moet een eigen draadloos apparaat hebben, in staat van tweerichtingsverkeer berichten, gebruik maken van een deelnemende draadloze drager, en een draadloze service abonnee met tekstberichten.Niet alle mobiele telefoon providers dragen de noodzakelijke service om deel te nemen.Controleer uw telefoon mogelijkheden voor specifieke tekstberichten instructies.
 9. Beperking leeftijdU mag het Platform niet gebruiken of inschakelen als u jonger bent dan dertien (13) jaar.Als u het Platform gebruikt of contact opneemt en tussen de leeftijden van dertien (13) en achttien (18) jaar oud bent, dan moet u uw ouderdoms- of wettelijke voogd 8217s toestemming hebben om dit te doen.Door het gebruik of het gebruik van het Platform te gebruiken, erkent u en stemt u ermee in dat u niet jonger bent dan dertien (13) jaar, tussen de leeftijden van dertien (13) en achttien (18) en heeft u uw moederblad 8217s of wettelijke voogd, toestemming om het Platform te gebruiken of in te schakelen, of zijn van volwassen leeftijd in uw rechtsgebied.Door gebruik te maken van of in contact te komen met het Platform, erkent en stemt u ermee in dat u door uw jurisdictie Afs8217s Toepasselijke Wet toegestaan bent om het Platform te gebruiken en/of in te schakelen.
 10. Verboden inhoudU erkent en stemt ermee in om geen verboden inhoud over het Platform te sturen.Verboden inhoud omvat:

...elke frauduleuze, lasterlijke, lasterlijke, schandalige, bedreigende, intimiderende of stalkende activiteit;

Bezwaar inhoud, met inbegrip van laster, obsceniteit, wellustigheid, geweld, onverdraagzaamheid, haat en discriminatie op grond van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;

-Pirate computerprogramma's, virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke code;

alle producten, diensten of promoties die onrechtmatig zijn wanneer deze producten, diensten of promoties worden ontvangen;

— elke inhoud die persoonlijke gezondheidsinformatie impliceert en/of verwijst naar die welke wordt beschermd door de Health Insurance Portability and Accountability Act ("def 8220; HIPAA des8221;) of de Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (8220;HITEC 8221; Act);en

Alle andere inhoud die is verboden door de toepasselijke wet in de jurisdictie waaruit de boodschap wordt verzonden.

 

 1. Resolutie van geschillenIn het geval er een geschil, claim, of controverse tussen u en ons, of tussen u en Stodge Inc. d/b/a Postscript of een andere derde-partij dienstverlener die namens ons optreedt om de mobiele berichten binnen het toepassingsgebied van het programma door te geven, die voortvloeien uit of verband houden met federale of staatswettelijke claims, gemeenschappelijke wettelijke vorderingen,deze overeenkomst, of de inbreuk, be ëindiging, handhaving, uitlegging of geldigheid daarvan, met inbegrip van de vaststelling van de reikwijdte of de toepasselijkheid van deze overeenkomst voor arbitrage, zal dit geschil, de vordering of de controverse, in de mate van het recht, worden bepaald door arbitrage in Pine, Colorado voor één arbiter.

De partijen komen overeen het geschil in te dienen aan een bindende arbitrage overeenkomstig het handelsreitraire reglement van de Amerikaanse Arbitrage Associatie (def. 8220; AAA def. 8221;) vervolgens in werking te stellen.Tenzij hierin anders is bepaald, past de arbiter de materiële wetten van het federale justitieel circuit waarin RIOT Hair AccessoiresDe hoofdvestiging van het bedrijf is gevestigd, zonder rekening te houden met de wetsconflicten.Binnen tien (10) kalenderdagen nadat de arbitrage-vraag a an een partij is betekend, moeten de partijen gezamenlijk een scheidsrechter met ten minste vijf jaar 821717; ervaring in die hoedanigheid en die kennis heeft van en ervaring heeft met het onderwerp van het geschil.Indien de partijen binnen tien (10) kalenderdagen geen overeenstemming bereiken over een scheidsrechter, kan een partij bij de AAA een verzoek indienen om een scheidsrechter a an te wijzen die aan dezelfde ervaring-eis moet voldoen.In geval van een geschil beslist de arbiter over de uitvoerbaarheid en de uitlegging van deze arbitrageovereenkomst in overeenstemming met de federale Arbitrage-Act (FER8220; FAA 8221;).De partijen zijn het er ook over eens dat de AAA-afdelingen 8217s, de regels voor noodmaatregelen van bescherming, van toepassing zijn in plaats van een verzoek om een voorlopige noodmaatregel van een rechtbank.Het besluit van de arbiter is definitief en bindend en geen enkele partij heeft recht op beroep, met uitzondering van die welke zijn vastgesteld in sectie 10 van de FAA.Elke partij draagt zijn deel van de vergoedingen die zijn betaald voor de arbiter en het beheer van de arbitrage;De arbiter heeft echter de bevoegdheid om een partij te gelasten om in het kader van een goed gemotiveerd besluit alle of een deel van deze vergoedingen te betalen.De partijen zijn het erover eens dat de arbiter de bevoegdheid heeft om advocaten te gunnen 8217; vergoedingen slechts voor zover uitdrukkelijk bij wet of contract is toegestaan.De arbiter heeft geen bevoegdheid om geldelijke schade toe te kennen en elke partij afziet van het recht om schadevergoeding te vragen of terug te vorderen met betrekking tot een geschil dat door arbitrage is beslecht.

DE PARTIJEN ZIJN HET erover eens dat elk van beide partijen bij een ARBIRATIE-VIA-INDIVIDUELE CAPACITEIT ALLEEN CLARBITION tegen de ander kan inroepen, en niet als PLAINIFF OF CLASSE-LID in een PURPORT- of VERTEGENWOORDIGE ARBITRATIEPROCEDURE.Bovendien mag de scheidsrechter, tenzij beide partijen in een ondertekend schrift anders overeenkomen, niet meer dan één persoon bij de vordering van de rechter bevestigen en mag hij geen andere vorm van een representatieve of klasseprocedure voorzitten.";160;; 160;

Behoudens de wettelijke voorschriften mogen noch een partij, noch de arbiter het bestaan, de inhoud of de resultaten van een arbitrage bekendmaken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen, tenzij zij een wettelijk recht beschermen of nastreven.Indien een term of bepaling van deze afdeling ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar is in een jurisdictie, zal deze nietigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op een andere termijn of bepaling van deze afdeling of deze term ongeldig, ongeldig of onuitvoerbaar maken in een andere jurisdictie.Indien om welke reden dan ook een geschil aanhangig wordt gemaakt in de rechtbank en niet in arbitrage, wijzen de partijen hierbij af van het recht op een jury-proces.Deze arbitrage bepaling zal elke annulering of beëindiging van uw overeenkomst overleven om deel te nemen aan een van onze programma's.

 1. Florida Law: Wij streven ernaar om te voldoen aan de Florida Telemarketing Act en de Florida Niet Bel Wet zoals van toepassing op inwoners van Florida.(160; Met het oog op de naleving, stemt u ermee in dat we kunnen aannemen dat u een Florida inwoner als, op het moment van opt-in programma, (1) uw verzendadres, zoals voorzien is gelegen in Florida of (2)De streepjescode voor het telefoonnummer dat gebruikt wordt voor opt-in het programma is een Florida-gebiedscode.(x160; U gaat ermee akkoord dat de eisen van de Florida Telemarketing Act en de Florida Do Not Call Act niet op u van toepassing zijn, en u zult niet beweren dat u een inwoner van Florida bent, als u niet aan een van deze criteria voldoet of, in het alternatief,niet bevestigend adviseren ons schriftelijk dat u een inwoner van Florida bent do or het verzenden van een schriftelijke kennisgeving aan ons.(x160; voorzover u een inwoner van Florida bent, bent u het ermee eens dat mobiele berichten verzonden door ons in direct antwoord op mobiele berichten of verzoeken van U(incl. but not limited to response to Keywords, opt-in, help or stop requests and shipping notificaties) mag geen "(option-sales call") vormen; telephone sales call call decls 8221; of "8220; commercial phone requestion call call call call" voor doeleinden of Florida Statuten Section 501 (incl. but not limited to sections 501.051.059 en 501.616)voor zover de wet anderszins relevant en toepasselijk is.
 2. DiversenU garandeert en vertegenwoordigt ons dat u alle noodzakelijke rechten, macht en bevoegdheid hebt om met deze Voorwaarden te instemmen en uw verplichtingen uit deze Overeenkomst uit te voeren, en niets in deze Overeenkomst of in de uitvoering van deze verplichtingen zal u in strijd brengen met een andere overeenkomst of verplichting. Het verzuim van een van beide partijen om in alle res uit te oefenenIndien een bepaling van deze Overeenkomst niet afdwingbaar of ongeldig blijkt te zijn, zal deze bepaling worden beperkt of geëlimineerd in de mate die nodig is om deze Overeenkomst anders volledig van kracht en van kracht te blijven en uitvoerbaar te maken.res, wijzigingen, updates of verbeteringen van het programma zijn onderworpen aan deze Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Wij behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen. Alle updates van deze Overeenkomst zullen aan u worden meegedeeld. U erkent uw verantwoordelijkheid om deze Overeenkomst af en toe te herzien en te wordenDoor aan het programma deel te blijven nemen na dergelijke wijzigingen, accepteert u deze Overeenkomst, zoals gewijzigd.

display 160;< style>
.winkelify-policy desk
Vertaling: